Луси и Стивен Хокинг

Џорџ и непробојниот код

Автор
Луси и Стивен Хокинг

Џорџ и тајниот клуч на Универзумот

George's secret key to the Universe
Автор
Луси и Стивен Хокинг