Оскар Вајлд

Сликата на Доријан Греј

The picture of Dorian Gray
Автор
Оскар Вајлд