Алиса во светот на огледалото

Trough the looking glass

Автор: Луис Карол

Издавач: ПОЛИЦА
Број на страници: 169
Година на издание: 2009

150,00МКД

Безбедно плаќање
Сигурна испорака

Овој роман е продолжение на славниот роман Алиса во земјата на чудата. Главната хероина, Алиса, овој пат поминува низ огледалото од својот дом и влегува во фантастичен свет во кој основен принцип на функционирање на нештата е обратноста. Романот се темели врз концептот на шахот. Ликовите во романот претставуваат шаховски фигури или пешаци кои се движат по една огромна шаховска табла, чии полиња се поделени од редови живи огради и поточиња...