Американски бунтовник

American rebel : the life of Clint Eastwood

Автор: Марк Елиот

Издавач: ПОЛИЦА
Жанр:
Број на страници: 428
Година на издание: 2018

500,00МКД

Безбедно плаќање
Сигурна испорака

Краток опис
/

Има нешто во Иствуд, кое не ни дава дa го упростиме неговиот карактер, некое делче во неговата душа каде што ниеден психијатар не може да влезе... Клинт Иствуд е интересна филмска персона бидејќи неговата суштина е поинтересна од неговото постоење. Филмот попрво функционира на начин на кој ги образува животните стилови во мит, отколку што ги претвора животните сили во уметност. Убавината на актерите е што тие се доволно суетни и глупави за да си дозволат да бидат мумифицирани само заради просветувањето на публиката.

‒ Ендру Сари

Јас сум актер што игра во различни улоги; сите и ниедна од тие улоги сум јас.

‒ Клинт Иствуд