Автобиографијата на Мартин Лутер Кинг Помладиот

Автор: Уредено од Клејборн Карсон

Издавач: ПОЛИЦА
Број на страници: 392
Година на издание:

400,00МКД

Безбедно плаќање
Сигурна испорака

Професор по историја и истакнат автор и уредник на неколку книги за борбата за граѓански права, д-р Клејборн Карсон бил избран од Фондацијата на Мартин Лутер Кинг, Помладиот за да ги уреди и објави документите на д-р Кинг. Користејќи ја невидената архива на сопствените зборови на д-р Кинг – вклучувајќи и необјавени писма и дневници, како и видео материјали и снимки – д-р Карсон создал незаборавен автопортрет на д-р Кинг. Со својот живописен, милослив глас, пред нас го имаме Мартин Лутер Кинг, Помладиот, студент, свештеник, сопруг, татко и светски лидер... претставен во една богата, трогателна хроника за еден народ и една нација исправена со една моќна промена, која сè уште одекнува низ светот.