БОГОРОДИЧНАТА ЦРКВА ВО ПАРИЗ

NOTRE-DAME DE PARIS

Автор: Виктор Иго

Издавач: ПОЛИЦА
Жанр: роман
Број на страници: 660
Година на издание: 2017

500,00МКД

Безбедно плаќање
Сигурна испорака

Богородичната црква во Париз е еден од најдобрите историски романи во светската литература. Во основа, тој е вперен против монархијата, католицизмот, варварското правосудство и против смртната казна. Во овој  роман Иго  ги презентира  своите сфаќања за доброто и за злото, за љубовта и за омразата, за убавото и за грдото. Преку судбината на незаборавните ликови на Есмералда и на Квазимодо, авторот укажува на убавината на човечката душа, потенцирајќи ја естетската теза дека суштината е позначајна од надворешната форма, што претставува голема новина во светската литература.