Човековата судбина и други раскази

Михаил Александрович Шолохов - СудЬба человека

Автор: Михаил Шолохов

Издавач:
Број на страници: 244
Година на издание: 2014

200,00МКД

Безбедно плаќање
Сигурна испорака

Човековата судбина спаѓа меѓу најуспешните книжевни остварувања на Шолохов и, според критиката, заслужува посебно место дури и во најстрогите антологии на светскиот расказ, но и другите раскази на овој великан на руската и светската литература содржат елементи на величина и уметничка трајност, без оглед на тоа што во нив можат да се уочат и низа раскажувачки неотпорности, главно како резултат на возраста на авторот додека ги создавал. Затоа, без разлика на изјавата на Шолохов дека „од повеќето раскази тој би се дистанцирал, кога би било можно“ и дека „во нив има многу наивно и детски беспомошно“, тие остануваат вистинско сведоштво за едно драматично и бурно време и за исклучителните креативни можности на еден од најголемите мајстори на книжевната уметност.