Триесеттата година

Das dreißigste Jahr

Автор: Ингеборг Бахман

Издавач: ПОЛИЦА
Жанр:
Број на страници: 176
Година на издание: 2017

350,00МКД

Безбедно плаќање
Сигурна испорака

Првпат објавена во 1961 година, збирката Триесеттата година е циклус од седум раскази што се занимаваат со темите на времето по војната во Германија и Австрија. Иако на почетокот јавноста реагирала повлечено на ова прво прозно дело, тоа сепак важи за еден од најважните текстови на германски јазик по 1945 година. Седумте раскази тематизираат насилство, уништување и навикнување на општествените очекувања, но речиси во сите раскази станува збор и за љубовта меѓу маж и жена, во која половите ја заземаат нивната позиција далеку еден од друг и го пропуштаат мигот за почеток на нови форми на врската.