Драми : (избор)

Et Dukkehjem; Samfundets Støtter;Hedda Gabler.;En Folkefiende.

Автор: Хенрик Ибзен

Издавач: ПОЛИЦА
Број на страници: 400
Година на издание: 2014

250,00МКД

Безбедно плаќање
Сигурна испорака

Хенрик Ибзен (1828 – 1906) е еден од најголемите драматурзи во светската книжевност. Тој е придвижник на модерниот европски театар кон крајот на XIX и почетокот на XX век. Поетички многустран, со примеси на симболистички, натуралистички, дури и импресионистички елементи, а сепак силно препознатлив во својот впечатлив творечки формат, Ибзен станува неодминлива водечка фигура на европската литература. 

Книгата претставува избор од четири драми на Ибзен: „Куќата на една кукла“, „Столбови на општеството“, „Хеда Габлер“ и „Народен непријател“. Овие драми на брилијантен начин ги илустрираат суштинските белези на неговиот театар: реалистичен дијалог, истражување на општествените проблеми, претставувањето на внатрешниот живот на ликовите и нивните дејствија. Богати во својот симболизам, секоја од овие драми убедливо и провокативно се занимава со универзалните теми како што се алчноста, стравот, судирот меѓу половите, како и соочувањето на конфликтот меѓу реалноста и илузијата. 

Драмите на Ибзен остануваат во светската драмска ризница како скапоцени примероци. Водењето на дијалозите, вметнувањето на помали сцени во поголеми, просторната драматуршка концентрација, егзистенцијалистички разработените прашања за суштинската смисла на животот и за етичкиот избор со кој е соочен поединецот, го прават специфичен и голем автор. Иако сликата на општествената и семејна стварност денес се чинат малку изменети и посложени во споредба со оние од времето на Ибзен, внатрешните премрежиња на неговите ликови и денес ни се блиски и човечни.