Исполин

L'ogre

Автор: Жак Шесе

Издавач: ПОЛИЦА
Жанр: роман
Број на страници: 192
Година на издание: 2016

350,00МКД

Безбедно плаќање
Сигурна испорака

Пол Калме, таткото на Жан Калме, е опишан како вистински тиранин кој го спречува секој обид на својот син да биде она што е. Тој е моќна и уништувачка личност од витално значење што ја задушува и мажественоста на сопствениот син, а оди дури дотаму што му ја краде и првата љубов. Романот почнува со смртта и кремирањето на ова чудовиште, што кај протагонистот создава чувство на олеснување и слобода. Сепак, тоа чувство не трае долго, зашто татко му се чини дека се појавува во клучни моменти за да го казни за замислени злосторства. Според критичарите, ова неподносливо тажен роман го исцртува бавниот, но сигурен пат на еден човек кон трагедија.