Избрани драми. 2

Избрани драми. 2

Автор: Горан Стефановски

Издавач: ПОЛИЦА
Број на страници: 388
Година на издание: 2121

400,00МКД

Безбедно плаќање
Сигурна испорака

Горан Стефановски, големиот мајстор на македонската драма и во овие свои дела ( „Јане Задрогаз“, „Чернодрински се враќа дома“, „ Ex-Yu“ и „ Казабалкан“) зборува за потребата да се создаде сопствена  голема нарација, да се раскаже за себе и за „своите“. да се потврди јаството, традицијата, да се определи својот колективитет ( без оглед дали станува збор за етнос или помала група) како битен во минатото, сегашноста и, се разбира, во иднината.

избор и поговор Мишел Павловски