НОВА АНТИЧКА ДРАМА

НОВА АНТИЧКА ДРАМА

Автор: Приредил: Сашо Димоски

Издавач: ПОЛИЦА
Жанр: драма
Број на страници: 235
Година на издание: 2021

350,00МКД

Безбедно плаќање
Сигурна испорака
Публикација за Интернационалниот фестивал на античка драма „Стоби“ приредена од Sasho Dimoski, театролог и селектор на ИФАД Стоби 2021
Хрестоматијата „Нова античка драма“, која излегува од печат за време на овогодишното 18. издание на фестивалот Стоби, нуди приказ на најголемиот дел од драмите што се дел од фестивалот.
Петте драмски текстови вклучени во неа се показател на важноста на античкото драмско наследство и неговата вечна актуелност. Моќта за ново читање и нови обработки на античките приказни и драми во новите времиња и контексти укажува на нивната податливост да дадат одговори на прашањата што го провоцираат човештвото од антиката, низ вековите, па сè до ден-денес .