Тристан; Тонио Крегер; Смрт во Венеција

THOMAS MANN - TONIO KROGER; TRISTAN;DER TOD IN VENEDIG

Автор: Томас Ман

Издавач:
Жанр: роман
Број на страници:
Година на издание:

200,00МКД

Безбедно плаќање
Сигурна испорака

Во „Тонио Крегер“ љубовниот живот на главниот јунак е парадигма за неговиот напор да изнајде средина меѓу противставените начела, за способноста да ги обедини во целина своите уметнички склоности одразени преку хомоеротската љубов спрема Ханс Хансен и преку граѓанските потреби чиј симбол е Инге Холм.

Хомоеротското во новелата „Смрт во Венеција“ го препознаваме по заводливо-фиксирачката атмосфера на градот, мешавината од болест и од смрт, по хомоеротските црти на ликовите, почнувајќи од Густав фон Ашенбах, лажното момче, гондолиерот, Таџо и др., по мноштвото мотиви со сексуална конотација и по странскиот идиом што ја ерогенизира комуникацијата.