УЛИС

Ulysses

Автор: Џејмс Џојс

Издавач: ПОЛИЦА
Жанр: роман
Број на страници:
Година на издание:

600,00МКД

Безбедно плаќање
Сигурна испорака

/Контроверзен, скандалозен, интертекстуален, на моменти и нечитлив, но секако духовит и забавен, Улис е несомнено ремек-дело на модернизмот од XX век. Патувањето почнува и трае еден ден - 16 јуни 1904 година (датум на кој Џојс ја запознава својата сопруга Нора Барнакл) - во животот на тројца Даблинци: продавачот на огласи, Леополд Блум, поетот Стивен Дедалус и Моли Блум, сопругата на Леополд. Нивните патешествија, мисли и средби ја создаваат основата на наративното дејство: славење на сето човечко искуство преку животите на одредени поединци кои се нашле на одредено место во одредено време.