Избрани драми 2 - второ издание

Избрани драми 2 - второ издание

Автор: Горан Стефановски

Издавач: ПОЛИЦА
Број на страници: 221
Година на издание: 2024

450,00МКД

Безбедно плаќање
Сигурна испорака

Во овој избор се застапени:

1.ЈАНЕ ЗАДРОГАЗ
2.ЧЕРНОДРИНСКИ СЕ ВРАЌА ДОМА
3.EX-YU
4.КАЗАБАЛКАН
ЗА НАШАТА ПРИКАЗНА
ГОРАНОВАТА ПРИКАЗНА - Поговор - Мишел Павловски