РОМАН ЗА ТРИСТАН И ИЗОЛДА

LE ROMAN DE TRISTAN ET ISEUT

Автор: Жозеф Бедие

Издавач: ПОЛИЦА
Жанр: роман
Број на страници: 150
Година на издание: 2017

250,00МКД

Безбедно плаќање
Сигурна испорака

Читателот се наоѓа во еден  необичен свет каде што секојдневието е исполнето со магии, бајковитости, таинства и уплав од непроѕирноста на природата, но и на нечитливата човечка природа. Сепак, ваквиот загадочен средновековен амбиент е нагласено смекнат, зашто во замоците, во селата и во колибите, во кралските одаи и во длабоките непреодни шуми, непрекинато се одвиваат човечки средби, судири и големи трагични љубови.

Романот навистина успева да ни создаде слика на средновековното феудално општество.