Психологија

Психологија

Автор: Ивана Степановиќ - Илиќ

Издавач: ПОЛИЦА
Број на страници: 31
Година на издание: 2020

250,00МКД

Безбедно плаќање
Сигурна испорака

Дознај:

  • што е психички свет
  • како се мери интелегенцијата
  • што е темперамент
  • што се механизми на одбрана
  • што е фотографско помнење

Пробај:

  • да препознаеш нечие чувство
  • да го пронајдеш мотивот за некое однесување
  • да ги запознаеш различните црти на личноста
  • да ги научиш правилата за добро учење
  • да откриеш како настанува првиот впечаток за некого