Телото во кое треба да се живее

Телото во кое треба да се живее

Автор: Петар Андоновски

Издавач: ПОЛИЦА
Број на страници: 125
Година на издание: 2023

300,00МКД

Безбедно плаќање
Сигурна испорака

...Афектите во романите на Андоновски играат централна улога во креирањето и развојот на ликот. Тие, од една страна, го актуализираат психолошкото, но, од друга страна, укажуваат на општественото, па така психолошкото се политизира. Токму оваа политизација на психолошкото ги чини овие романи различни од сè што сме прочитале досега на македонската, па и на пошироката книжевна сцена.

Спектар, Лорета Георгиевска Јаковлева